YHTEYSTIEDOT

VASTUUVAPAUSLAUSEKKE (juridiset tiedot)

§ 1 varoitus sisällöstä
Tämän verkkosivuston ilmainen ja vapaasti saatavissa oleva sisältö on luotu mahdollisimman huolellisesti. Tämän verkkosivuston tarjoaja ei kuitenkaan takaa toimitettujen ilmaisten ja vapaasti saatavilla olevien journalististen oppaiden ja uutisten paikkansapitävyyttä ja ajantasaisuutta. Nimen perusteella määritetyt vastaukset heijastavat vastaavan tekijän mielipidettä eivätkä aina tarjoajan mielipidettä. Yksinkertaisesti kutsumalla ilmainen ja vapaasti saatavissa oleva sisältö käyttäjän ja palveluntarjoajan välillä ei muodostu sopimussuhdetta, koska palveluntarjoaja ei ole toistaiseksi oikeudellisesti sitoutunut.

§ 2 Ulkoiset linkit
Tämä verkkosivusto sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille ("ulkoiset linkit"). Nämä verkkosivustot ovat kunkin operaattorin vastuulla. Kun ulkoiset linkit linkitettiin ensimmäisen kerran, palveluntarjoaja tarkisti kolmannen osapuolen sisällöstä mahdollisten laillisten rikkomusten varalta. Tuolloin ei ollut ilmeisiä oikeudellisia rikkomuksia. Palveluntarjoajalla ei ole vaikutusta linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan ulkoasuun ja sisältöön. Ulkoisten linkkien asettaminen ei tarkoita, että palveluntarjoaja hyväksyy viitteen tai linkin takana olevan sisällön omaksi. Ulkoisten linkkien jatkuva seuranta ei ole palveluntarjoajan kannalta järkevää ilman konkreettisia todisteita lain rikkomisista. Jos saamme tietää laillisista rikkomuksista, tällaiset ulkoiset linkit poistetaan välittömästi.

§ 3 Tekijänoikeudet ja suoritusoikeudet
Tällä verkkosivustolla julkaistuun sisältöön sovelletaan Saksan tekijänoikeuksia ja liitännäisiä tekijänoikeuslakeja. Kaikenlainen käyttö, jota Saksan tekijänoikeus ja liitännäislainsäädäntö eivät salli, edellyttää toimittajan tai vastaavan oikeudenhaltijan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tämä koskee erityisesti sisällön kopiointia, muokkaamista, kääntämistä, tallentamista, käsittelyä tai toistamista tietokannoissa tai muissa sähköisissä välineissä ja järjestelmissä. Kolmansien osapuolten sisältö ja oikeudet tunnistetaan sellaisiksi. Yksittäisen sisällön tai kokonaisten sivujen luvaton kopiointi tai levittäminen ei ole sallittua, ja se on lain nojalla rangaistava. Ainoastaan ​​kopioiden ja latausten tuottaminen henkilökohtaiseen, yksityiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua.

Tämän verkkosivuston esittely ulkomaisissa kehyksissä on sallittu vain kirjallisella luvalla.

§ 4: n erityiset käyttöehdot
Siltä osin kuin tämän verkkosivuston yksittäisiä käyttötarkoituksia koskevat erityisedellytykset poikkeavat edellä mainituista kappaleista, tämä on nimenomaisesti osoitettu sopivassa paikassa. Tässä tapauksessa erityisiä käyttöehtoja sovelletaan kussakin yksittäisessä tapauksessa Lähde: Jäljennösmalli JuraForum.de-sivustolta.

Lisätietoja täältä: https://www.businesscenter-niederrhein.de/datenschutzbelehrung/

[Gzd_complaints]

 

 

Translate »
Avaa chat