fbpx

KONTAKTY

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI (právní informace)

§ 1 upozornění na obsah
Volný a volně přístupný obsah této webové stránky byl vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel těchto webových stránek však nezaručuje přesnost a aktuálnost bezplatných a volně přístupných novinářských průvodců a zpráv. Příspěvky označené jménem odrážejí názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele. Pouhým vyvoláním bezplatného a volně přístupného obsahu nevznikne mezi uživatelem a poskytovatelem žádný smluvní vztah, v tomto ohledu chybí právní závazek poskytovatele.

§ 2 Externí odkazy
Tento web obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídá příslušný provozovatel. Když byly externí odkazy poprvé propojeny, poskytovatel zkontroloval obsah třetích stran a zjistil, zda došlo k právním porušením. V té době nebyla patrná žádná porušení zákona. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a na obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijme obsah za odkazem nebo odkazem. Trvalá kontrola externích odkazů není pro poskytovatele přiměřená bez konkrétních náznaků porušení právních předpisů. S vědomím porušení právních předpisů budou tyto externí odkazy okamžitě smazány.

§ 3 Autorská a výkonová práva
Obsah zveřejněný na tomto webu podléhá německému autorskému a doplňkovému autorskému zákonu. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským a doplňkovým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To se týká zejména duplikace, úpravy, překladu, uložení, zpracování nebo reprodukce obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněné rozmnožování nebo šíření individuálního obsahu nebo celých stránek není dovoleno a je trestné podle zákona. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

Prezentace této webové stránky v cizích rámcích je povolena pouze s písemným svolením.

§ 4 Zvláštní podmínky použití
Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivé použití této webové stránky liší od výše uvedených odstavců, je to výslovně zdůrazněno na příslušném místě. V tomto případě platí zvláštní podmínky použití v každém jednotlivém případě Zdroj: Imprint Template from JuraForum.de

Další informace zde: https://www.businesscenter-niederrhein.de/datenschutzbelehrung/

Alternativní řešení sporů podle článku 14 odst. 1 ODR-VO a § 36 VSBG:

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (OS), kterou můžete https://ec.europa.eu/consumers/odr najít. Nejsme povinni nebo neochotní se účastnit postupu urovnání sporů před odmítnutím od spotřebitelské agentury.

Translate »