fbpx

KONTAKTY

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI (právní informace)

§ 1 upozornění na obsah
Volný a volně přístupný obsah této webové stránky byl vytvořen s maximální péčí. Poskytovatel těchto webových stránek však nezaručuje přesnost a aktuálnost bezplatných a volně přístupných novinářských průvodců a zpráv. Příspěvky označené jménem odrážejí názor příslušného autora a ne vždy názor poskytovatele. Pouhým vyvoláním bezplatného a volně přístupného obsahu nevznikne mezi uživatelem a poskytovatelem žádný smluvní vztah, v tomto ohledu chybí právní závazek poskytovatele.

§ 2 Externí odkazy
Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran („externí odkazy“). Za tyto webové stránky odpovídají příslušní provozovatelé. Když byly externí odkazy poprvé propojeny, poskytovatel zkontroloval obsah třetích stran, zda nedošlo k jakémukoli porušení právních předpisů. V té době nebyla patrná žádná porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na současný a budoucí design a obsah odkazovaných stránek. Nastavení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijme obsah za odkazem nebo odkazem jako svůj vlastní. Neustálé sledování externích odkazů není pro poskytovatele přiměřené bez konkrétních důkazů o porušení právních předpisů. S vědomím porušení právních předpisů budou tyto externí odkazy okamžitě odstraněny.

§ 3 Autorská a výkonová práva
Obsah zveřejněný na tomto webu podléhá německému autorskému a doplňkovému autorskému zákonu. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským a doplňkovým autorským zákonem, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To se týká zejména duplikace, úpravy, překladu, uložení, zpracování nebo reprodukce obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněné rozmnožování nebo šíření individuálního obsahu nebo celých stránek není dovoleno a je trestné podle zákona. Povolena je pouze výroba kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.

Prezentace této webové stránky v cizích rámcích je povolena pouze s písemným svolením.

§ 4 Zvláštní podmínky použití
Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivé použití této webové stránky liší od výše uvedených odstavců, je to výslovně zdůrazněno na příslušném místě. V tomto případě platí zvláštní podmínky použití v každém jednotlivém případě Zdroj: Imprint Template from JuraForum.de

Další informace zde: https://www.businesscenter-niederrhein.de/datenschutzbelehrung/

[Gzd_complaints]

 

 

Translate »
Otevřete chat