fbpx

IMPRESSUM

DISCLAIMER (wettelijke informatie)

§ 1 waarschuwing over inhoud
De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website kan echter niet instaan ​​voor de juistheid en tijdigheid van de gratis en vrij toegankelijke journalistieke gidsen en nieuws. Bijdragen geïdentificeerd door naam weerspiegelen de mening van de respectieve auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door simpelweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, komt er geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand; in dit opzicht ontbreekt de wettelijke verplichting van de aanbieder.

§ 2 Externe links
Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitant. Toen de externe links voor het eerst werden gekoppeld, controleerde de provider de inhoud van derden om te bepalen of er sprake was van juridische overtredingen. Destijds waren er geen inbreuken op de wet. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en op de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de referentie of link overneemt. Een permanente controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concrete aanwijzingen van juridische overtredingen. Met kennis van juridische inbreuken worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

§ 3 Copyright en prestatie rechten
De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door de Duitse auteursrechten en aanverwante auteursrechten vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve houder van de rechten. Dit geldt met name voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. De inhoud en rechten van derden worden als zodanig geïdentificeerd. De ongeoorloofde reproductie of distributie van individuele inhoud of hele pagina's is niet toegestaan ​​en is strafbaar door de wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in buitenlandse frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.

§ 4 speciale gebruiksvoorwaarden
Voor zover speciale voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit uitdrukkelijk op de juiste plaats aangegeven. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk afzonderlijk geval van toepassing Bron: afdruksjabloon van JuraForum.de

Verdere informatie hier: https://www.businesscenter-niederrhein.de/datenschutzbelehrung/

Alternatieve geschillenbeslechting overeenkomstig art. 14 bijlage 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), die u kunt https://ec.europa.eu/consumers/odr vinden. Wij zijn niet verplicht of onwillig om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bureau voor het ontslag van consumenten.

Translate »